چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۵

موضوع: کسب و کار، مقالات

برنامه ها . سؤال کلیدی : برای رسیدن به مقاصدتان دقیقاً چه کار می کنید؟ به وسیله ی برنامه ها می توان به اهداف خود دست یافت. برنامه ها یا دستوراالعمل ها باید معنی دار باشند و اهمیت و میزان رشد فعالیت را نشان می دهند. در واقع هر یک از برنامه ها یک پروژه هستند. ایده ال این است که برنامه ها به هدف و استراتژی نیز مربوط باشند. برنامه ها جهت گیری کار را نشان می دهند و هریک از فعالیت ها را توضیح می دهند. سررسید هر فعالیت نیز در برنامه ها مشخص می شود.

 

دوستای خوبم این مقاله شامل چهار بخش دیگر هم می باشد. اگر چهار بخش قبلی را مطالعه نکردید از لینکهای زیر مشاهده کنید.

 

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۱

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۲

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۳

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۴

 

آموزش نوشتن طرح تجاری برای کسب و کار

بیشتر افراد با فهرست طولانی از کارهایی که باید انجام شود رو به رو هستند آن ها می دانند چه کاری باید انجام شود. اما مسأله این است که چه طور همه ی این کارها را انجام بدهند. برنامه ریزی کمک می کند که افراد روی مهم ترین کارها نه لزوماً فوری ترین آن ها متمرکز شوند. « استیون کاوی »٠ می گوید که چه قدر راحت ما هر روز روی کارهای دم دست تر متمرکز می شویم و هیچ وقت به چیزهایی که در واقع موجب رشد کارمان می شوند، نمی رسیم. برای این که از عهده ی راه اندازی فعالیتان برآیید کارهاتان را خوب و جدا جدا به شکل دستورالعمل بنویسید. تمرین های این قسمت به پیشرفت برنامه کاری و یا استراتژی هاتان کمک می کند. با این تمرین ها شما می فهمید که هر کدام از این کارها چه تأتیری روی فعالیت شما دارد و این که چطور می خواهید نتیجه را برآورد کنید.

 

 

پروژه های زیر بنایی

فهرستی از شش پروژه، که ممکن است در فعالیت شما تغییر اساسی ایجاد کند، تهیه کنید. آن ها را به یک هدف یا استراتژی خاص ربط دهید. حالا برای هر پروژه به سؤال های زیر پاسخ دهید.

اتمام پروژه چه اثری می گذارد؟ به کدام هدف و استراتژی مرتبط است؟
چگونه می خواهید نتایج را ارزیابی کنید؟
سه قدم بعدی کدام است؟
حالا یک بار دیگر طرح تجاری یک صفحه ای خود را بنویسید.
چشم انداز / مأموریت / اهداف / استراتژی / برنامه

 

 

چگونه یک طرح تجاری بنویسیم؟

یک طرح تجاری دارای بخش های مختلفی است که هر یک به تشریح عملکردهای متفاوت یک کسب وکار می پردازد. هر شخصی ( شرکتی ) که تمایل به شروع کاری دارد باید دقیقاً اطلاعات مورد نیاز هر بخش را در زمینه ی کار خود آماده نموده و در نهایت به آن عمل کند.

طرح تجاری شامل بخش های زیر می باشد:
۱- بخش معرفی ۶- بخش بازاریابی
۲-خلاصه طرح ۷- بخش سازماندهی
۳- تحلیل صنعت ۸- ارزیابی ریسک
۴- شرح فعالیت کارآفرینانه ۹- بخش مالی
۵- بخش تولید ۱۰- ضمیمه ها

 

 

بخش معرفی

این بخش که به صورت یک صفحه در ابتدای طرح می آید شناسنامه طرح تلقی می شود و شامل نام و نشانی شرکت، نام و مشخصات کارآفرین، میزان نیاز مالی می باشد که در انتهای آن محرمانه بودن طرح یا عبارتی مانند زیر قید می شود:

این طرح فقط برای استفاده کسانی است که این گزارش در اختیارشان قرارگرفته و هرگونه استفاده و تکثیر محتویات آن بدون موافقت کتبی شرکت ممنوع است.‌

 

خلاصه ی طرح

این قسمت که خلاصه ای از طرح شماست باید علاقه خوانندگان آن، به خصوص سرمایه گذاران را جلب نماید. زیرا این قسمت بسیار مهم است و بسیاری افراد فقط همین قسمت را می خوانند و بر اساس آن طرح را ارزیابی می کنند، در این قسمت کارآفرینی مفهوم فعالیت اقتصادی را شرح می دهد و اطلاعات و آماری که موجب بروز فرصت مورد نظر می شود و راهبردهای بازاریابی که در طرح بکار رفته است را بیان می کند. سپس باید نتایج مالی کلیدی که حاصل بازاریابی است را خاطر نشان کرد . . همچنین می توان هرگونه اطلاعات دیگری را که نظر سرمایه گذار را جلب کند به اختصار شرح داد.
باید توجه داشت که:
نباید از سه صفحه بیشتر باشد این قسمت، بحرانی ترین بخش برنامه تجاری است، زیرا باید علاقه ی خواننده را به دست آورد
چه چیز چگونه، کجا و چرا خلاصه می شود؟
این بخش را پس از اتمام برنامه ی تجاری،باید تکمیل کرد.

 

تحلیل صنعت

در این مرحله پیش زمینه های صنعتی و وضعیت کنونی و گرایش های آینده ذکر می شود. هر نکته ای که به نظر می رسد در بهتر جلوه دادن برنامه مؤثر باشد، باید ذکر شود. اگر شرکت پروژه در حال اجرا دارد، در این جا می توان به آن ها اشاره کرد. سوم، در مورد پروژه ی اقتصادی جدید وپتانسیل های آن در اینجا باید بحث شود. تمام لغات کلیدی را باید در این بخش تعریف کرد و در مورد آن ها توضیحات جامعی ارایه داد. تعاریف یا خصوصیات عملکردی، عکس ها و نمودارها نیز در این بخش نمایش داده می شود.

 

 • چهارم، مزایای بالقوه ای که پروژه ی اقتصادی جدید در طول رقابت با دیگران به دست می آورد، در این جا باید به طور کامل مورد بحث قرار گیرد.
 • این بحث ممکن است شامل حق امتیاز، کپی رایت،علائم انحصاری و مزایای فنی و بازاری باشد.
 • در این قسمت باید ارزیابی درستی از متغیرهای خارجی غیر قابل کنترل داشت؟ زیرا ممکن است طرح را تحت تأثیر قرار دهند. این متغیرها شامل مسائل فرهنگی، اقتصادی، سطح فناوری موجود، جنبه های حقوقی و قانونی، تقاضای صنعت و وضعیت رقبا می باشد که برای ارزیابی دقیق سؤالات زیر مفید است:
 • روند کلی کسب و کار شما در حوزه ی اقتصادی ، فناوری، حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین المللی چگونه است؟
 • کل فروش صنعت در ۵ سال گذشته چه مقدار بوده است؟
 • چه تعداد شرکت جدید طی سه سال گذشته به این صنعت پرداخته اند؟
 • این صنعت به تازگی چه تولیداتی داشته است؟
 • بزرگترین رقیب شما چه کسی است؟
 • چگونه عملکرد تجاری شما از وضع کنونی بهتر خواهد بود؟
 • آیا فروش هر یک از رقبایتان در حال افزایش، کاهش و یا ثابت است؟
 • ضعف و قوت هر یک از رقبا چیست؟
 • مشخصات مصرف کنندگان چیست؟
 • مشخصات مشتریان شما با مشتریان رقبا چه فرقی دارد؟ 

 

 

فعالیت کارآفرینانه

این قسمت به سرمایه گذار کمک می کند تا میزان و هدف کار را شناسایی کند. این بخش باید به شرح وظایف شرکت بپردازد و بعد از نگاه کلی که به صنعت ارایه شد باید به طور مشخص به تولیدات، خدمات و عملکرد فعالیت کارآفرینانه اشاره کرد. در این قسمت می توان از سؤالات زیر برای تکمیل آن استفاده کرد:

· فعالیت کارآفرینانه به چه چیزی منجر خواهد شد؟
· دلایل شروع به کار چیست؟
· چرا این کار موفق خواهد شد؟
· تا به حال چه مقدار از کار انجام شده است؟
· تولیدات / خدمات را شرح داده و در صورت داشتن حق امتیاز، حق اثر و علائم تجاری آن ذکر شود.
· محل فعالیت کجاست و چه پتانسیلی دارد؟
· چه تجهیزات و امکااناتی مورد نیاز است؟
· برای اجرای موفق طرح تجاری چه تخصصی نیاز است؟

 

بخش تولید

در این قسمت جزئیات این که چگونه محصولات ساخته می شوند، توضیح داده می شوند. در صورتی که طرح مورد نظر ارایه ی یک خدمت باشد بخش مذکور بخش عملیاتی نامیده می شود. فهرست نیازهای تولیدی، دست یابی به و حمل و نقل سریع، دسترسی به منابع و همچنین تخمین هزینه های تولید از جمله مواردی است که در این قسمت بیان می شود و سؤالات زیر می تواند در این زمینه کمک نماید:
کارآفرین مسئول چه قسمتی از عملیات تولید خواهد بود؟
چه قسمتی از عملیات تولید را به پیمانکار سپرده خواهد شد؟ نام پیمانکار و دلیل انتخاب آن ذکر شود.
شمای کلی فرا یند تولید چگونه خواهد بود؟
تجهیزات ضروری تولید و مواد اولیه کدامند؟
مواد اولیه با چه هزینه ای و از کجا تأمین می شود؟
هزینه های تولید محصولات و خدمات چه مقدار است؟
اگر فعالیت خدماتی است به ترتیب مراحل معاملات تجاری قید شود.

 

بخش بازاریابی

در بخش بازاریابی، کارآفرین باید بتواند سرمایه گذار را متقاعد کندکه بازار مناسب برای محصول یا خدمت وجود دارد و بنابراین می توان، به اهداف فروش دست یافت و رقبا را شکست داد. در این قسمت کارآفرین به توصیف شرایط و راهبرد بازار در توزیع، قیمت گذاری، تبلیغ کالا و خدمات می پردازد.
تهیه ی این بخش از برنامه یکی از سخت ترین کارهاست؛ تهیه ی این بخش بسیار بحرانی و مهم است؛ زیرا تمام قسمت های بعدی به تخمین هایی که در این بخش زده می شود بستگی دارند. مراحل فروش پیش بینی شده که بستگی به تحقیق و تحلیل بازاریابی دارد، تأثیر مستقیمی بر عملیات تولید، برنامه بازاریابی و میزانی سرمایه ی ویژه دارد.

بسیاری ازکارآفرینان برای انجام این کار مشکل دارند؛ یعنی نمی توانند تحقیق و تحلیل بازاریابی را به گونه ای انجام دهند که بتوانند سرمایه گذاران را قانع کنند که تخمین هایی که زده اند، دقیق و دست یافتنی است. در اینجا بعضی از مواردی که در توضیح جامعه وضعیت بازار مهم است، ذکر می شود.
باید فهرستی از افرادی که علاقه ی خود را به خرید محصول یا سرویس اعلام کرده اند به همراه دلایلی که آورده اند، ذکر شود.

اگر این پروژه، یک پروژه ی اقتصادی نیست، مشتریان اصلی کنونی باید مشخص شوند و در مورد گرایش های فروش بحث شود. تعریف پتانسیل های کلی بازار نیز مهم است. پیش بینی فروش باید حداقل برای سه سال تهیه شود و عوامل مهمی که در بازار ( گرایش های صنعتی، گرایش های اقتصادی اجتماعی، سیاست های دولتی و تغییرات جمعیتی ) نقش دارد نیز؟ باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. منابع اطلاعات و روش هایی که برای تهیه ی طرح ها مورد استفاده قرار می گیرند، باید نشان داده شود. براساس اطلاعات مستند مزایای محصول یا سرویس اندازه و گرایش های بازار، مشتریان و گرایش های فروش در سال های گذشته می توان سهم بازار و فروش را برحسب واحد برای هر یک از سه سال آ ینده تخمین زد.

رشد فروش شرکت و سهم بازار تخمین زده شده باید متناسب با رشد صنعت باشد. کارآفرین باید تلاش کند تا بتواند نقاط و قوت محصولات و خدمات جدید را دریابد و بحث کوتاهی درباره نکات مثبت و منفی محصول یا خدماتی دیگر ارایه نماید و توضیح دهدکه چرا این خدمات و محصولات نتوانسته اند نیازهای مشتریان را برآورده کنند. همچنین در این بخش باید در مورد فعالیت های رقبا توضیحاتی داده شود و اشاره شود که رقبا برای بهبود وضعیت تجاری خود چه کارهایی می توانند انجام دهند. در نهایت می توان در مورد شرکت های رقیب صحبت کرد. در اینجا در مورد سهم بازار هر یک از رقبا، فروش و توزیع و قابلیت های محصول بحث شود. باید به سود و سود دهی هر یک از رقبا توجه شود. مسئول قیمت گذاری با چه کسی است؟ چه کسی مسئول کیفیت است؟ چه کسی سود می کند؟ چه کسی ضرر می کند؟ آیا در سال های اخیر شرکت جدیدی وارد بازار شده است؟ یا از آن خارج شده است؟

 

این مقاله ادامه دارد منتظر بخش پایانی آن باشید

منبع : آترین وب

,,,, atrinweb telegram

دیدگاه شما

جدیدترین دوره های آموزشی آنلاین