چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – پایانی

موضوع: کسب و کار، مقالات

در این مبحث روش قیمت گذاری باید مشخص شود و از میان این روش های مختلف، با استفاده از دلایل و مدارک یکی انتخاب شود. قیمت باید به گونه ای باشد که بتواند در بازار نفوذ کرده و جای خود را باز کند و سود نیز داشته باشد. سپس این روش قیمت گذاری باید با روش های قیمت گذاری رقیبان اصلی مقایسه شود. مابه التفاوت سود ناخالص میان هزینه ی فروش نهایی و هزینه ی تولید باید مشخص شود و بحث شود که این تفاوت برای مخارج توزیع، فروش، سرویس و مستهلک کردن هزینه ی وسایل و توسعه، کافی هست یا خیر؟ در این بخش باید در مورد تنظیم هرگونه افزایش قیمت در موارد رقابتی، بر اساس تازگی، ضمانت یا خدمات بحث شود.

 

دوستای خوبم این مقاله شامل پنج بخش دیگر هم می باشد. اگر پنج بخش قبلی را مطالعه نکردید از لینکهای زیر مشاهده کنید.

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۱

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۲

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۳

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۴

چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم؟ – بخش ۵

 

چه کسانی مشتریان شما هستند؟ بازارهای مورد نظر را تعریف کنید.

آیا بازار شما در حال رشد است؟ در حال سکون است و یا نزول می کند؟

در صورتی که امتیازی وجود دارد، سهم بازار شما چقدر است؟

آیا بازار شما به اندازه ی کافی برای توسعه دادن بزرگ است؟

چگونه سهم خودتان را از بازار جذب، نگهداری و افزایش خواهید داد؟

 

این ها سؤالاتی هستند که به کارآفرینان در تکمیل این بخش کمک می کنند. بخش سازماندهی در این بخش نوع مالکیت و حدود اختیارات و مسئولیت های پرسنل و تجربه های کاریشان که نشان دهنده صلاحیتشان است، نشان داده می شود. شرح حال و سوابق هر یک از اعضای تیم مدیریت باید نشان داده شود. در نهایت در مورد هر یک از سیاست گذاران یا مشاوران نیز توضیحاتی داده می شود. ساختار پرداخت و مالکیت ( قراردادهای سهام، دست مزدهای مشاوران و امثال آن ) در این بخش باید به طورکامل توضیح داده شود. به طور خلاصه این بخش باید به گونه ای تهیه شود که عوامل مهم زیر را به خوبی متوجه شوند:

 

۱- ساختار سازمانی

۲- تیم مدیریت و پرسنل مهم

۳- تجارب و قابلیت های فنی

۴- ساختار مالکیت و قرارداد های جبران

۵- هیأت سیاست گذاران و مشاوران خارجی
سؤالات کلیدی این قسمت شامل موارد زیر است:

 • نوع مالکیت سازمان چگونه است؟
 • اگر سازمان شراکتی است شرکا چه کسانی هستند؟ و مدت توافق آنها چه مقدار است؟
 • اگر سازمان سهامی است سهامداران چه کسانی هستند؟ و سهم هر یک چه مقدار است؟
 • اعضای تیم مدیریت چه کسانی هستند؟ و سابقه ی هر کدام چقدر است؟ نقاط ضعف و قوت آن ها چیست؟
 • نیازهای پرسنل موجود چه چیزهایی است؟
 • برنامه فرد کارآفرین برای استخدام و تربیت افراد چیست؟
 • پیشنهادات در مورد حقوق، مزایا، تعطیلات و مرخصی ها چیست؟

 

هر برنامه تجاری باید در مورد راهکار محصول در آینده نیز نظری داشته باشد. برای کارآفرین چگونگی توسعه پروژ ه ی اقتصادی، مهم است. در این بحث در مورد موضوعاتی از قبیل مدیریت موفق و راه های خروج سرمایه گذار بحث می شود. علاوه بر این بعضی نظرات در مورد تغییر مدیریت نیز، باید ارایه شود. در مورت تغییر تیم مدیریت بحث هایی هستند که در این بخش باید توضیح داده شوند. کار آفرینان در صورتی که آینده نگری داشته باشند می توانند رؤیاهای خود را به واقعیت تبدیل کنند، امنیت سرمایه گذاران را تأمین کنند و قدرت تجاری خود را نیز افزایش دهند. کار آفرینان برای رسیدن به این هدف به یک برنامه مکتوب تجاری نیاز دارند.

 

ارزیابی ریسک

با توجه به صنعت موجود، هر فعالیت کارآفرینانه نوپا با برخی خطر های بالقوه مواجه خواهد شد. لازم است کارآفرین ارزیابی دقیقی از این مخاطرات را انجام دهد. این ارزیابی شامل مشخص شدن خطرهای بالقوه و ارایه ی راهبردهای جایگزین جهت کاهش اثرات آن مخاطرات و یا مقابله با آن ها می باشد، به نحوی که با وقوع این اتفاقات از جمله واکنش رقبا، ضعف گروه مدیریت، تولید و یا بازاریابی و پیشرفت های فناوری خطری متوجه فعالیت کار آفرینانه نشود.

می توان راجع به مسائل زیر توضیح داد:

 • اگر رقبا قیمت ها را کاهش دهند
 • هرگونه گرایش ناخواسته در صنعت
 • هزینه های طراحی و تولید بیش از آنچه تخمین زده شده است
 • عدم دست یابی به پیش بینی فروش
 • عدم دستیابی به برنامه تولید محصول
 • مشکلاتی که برای بخش ها یا تهیه ی مواد خام ممکن است به وجود آید.
 • اگر برای ادامه ی رقابت به نوآوری و هزینه های بیشتر از آنچه تخمین زده شده است، نیاز باشد چه انجام خواهد شد؟

 

بخش مالی

بخش مالی طرح ریزی اطلاعات کلیدی مالی است که دست یابی اقتصادی و لزوم تعهد سرمایه گذاران تجاری را معین می سازد. در این بخش باید در مورد پتانسیل ادامه ی حیات شرکت توضیح داده شود؛ سه صورت حساب مالی اصلی، تراز نامه پیش فاکتور و صورت حساب در آمد و بیلان نقدینگی بیان می شود.

 

پیش فاکتور

ترازنامه پیش فاکتور، وضعیت مالی شرکت را در یک زمان مشخص حدس می زند. ترازنامه پیش فاکتور در ابتدا برای هر نیم سال و برای انتهای هر یک از سه سال ابتدایی باید تهیه شود. ترازنامه پیش فاکتور دارایی مورد نیاز را برای هر عملیاتی که در آینده باید انجام شود، مشخص می کند و نشان می دهد که دارایی ها چگونه تهیه می شود. سرمایه گذاران به تراز نامه پیش فاکتور بسیار علاقه مند هستند ؛ زیرا به کمک این ترازنامه می توانند نسبت بدهی به دارایی، سرمایه ی در حال کار، نسبت های کنونی، موجودی انبار و بعضی متغیر های دیکر را تعیین کنند، تا اگر این مقادیر در محدوده ی مشخصی قرار دارند، نسبت به سرمایه گذاری تصمیم گیری کنند.

 

بیلان درآمدی

صورت حساب درآمدی نتایج پیش بینی شده را بر اساس سود و زیان توضیح می دهد. پیش بینی فروش که در بخش بازاریابی محاسبه شده بود، در اینجا کاربرد دارد. هنگامی که پیش بینی فروش محاسبه می شود ( پیش بینی درآمدی) هزینه های تولید باید بر اساس سطح فعالیت لازم برای رسیدن به این پیش بینی درآمدی، بودجه بندی شوند. در این بخش باید به مصالح،

 

کارگر، سرویس و مخارج کلی تولید ( ثابت و متغیر ) و هزینه هایی مانند نگهداری، توزیع، تبلیغات، تخفیف ها و سایر هزینه های کلی مانند دستمزدها، مالیات ها، اجاره، وسایل و تلفن توجه شود.

 

بیلان جریان نقدینگی

در به وجود آمدن پروژه ی اقتصادی جدید صورت حساب نقدینگی احتمالاً مهم ترین مدرک است؛ زیرا مقدار و زمان پول های درون ریز و برون ریز را مشخص می کند. این بخش از برنامه تجاری باید با دقت هرچه بیشتر انجام شود. با داشتن سطح فروش پیش بینی شده و هزینه های سرمایه ای در یک دوره ی زمانی مشخص، پیش بینی نقدینگی احتیاج به پول و زمان بیشتر را مشخص می کند و نیازهای اولیه ی سرمایه ی در کار را نشان می دهد. در اینجا مدیریت باید تصمیم گیری کند که این اعتبار اضافی از کجا تأمین و چگونه باز پرداخت می شود. کل اعتبار مورد نیاز را از منابع می توان به دست آورد.

برای مثال بخشی از اعتبار را می توان از طریق فروش سهام و بخشی از اعتبار را از طریق وام بانکی و بقیه آن را با کمک اعتبارات کوتاه مدت بانکی تأمین کرد. این اطلاعات قسمتی از پیش بینی نهایی نقدینگی است. اگر به یک نقدینگی به دقت توجه شود می تواند نظر کارآفرین را به مشکلات در حال وقوع جلب کند تا از به وجود آمدن مشکلات مالی بحرانی جلوگیری شود. در بخشی مالی باید فرضیاتی که برای تهیه ی نمودارها مورد استفاده قرار گرفته است در هیچ جا نباید به دنبال خوش شانسی بود. همچنین باید مشخص شود که صورت حساب ها چگونه تهیه شده اند؟ و چه کسی مسئولیت مدیریت اعتبارات شرکت را دارد؟

آخرین سندی که در بخش مالی باید تهیه شود، جدول برابری دخل و خرج است که نشان دهنده سطح فروش (یا تولید ) لازم برای پوشش هزینه هاست. این صورت حساب هم شامل هزینه هایی است که با تغییر سطح تولید، تغییر می کند. ( مانند کارگر، مواد مورد نیاز، و فروش ) و هم هزینه هایی که با تغیر سطح تولید تغییر نمی کند. ( مانند اجاره، بهره پول، و حقوق مدیران )

نامه های خریداران، توزیع کنندگان و یا پیمانکاران و یا تصویر اجاره نامه و قراردادها و هرگونه مطالب پشتیبانی که در متن سند گنجانده نشده در این قسمت ضمیمه می شود.

 

 

بایدها و نبایدهای طرح تجاری

در طول برنامه ریزی تجاری، دام هایی پدید می آید که باید از آن ها جلوگیری شود. در اینجا معمول ترین اشتباهاتی که به طور معمول کار آفرینان به آن مرتکب می شوند را توضیح می دهیم:

 

اهداف واقع بینانه نیست

عدم وجود اهداف قابل دستیابی، نبود محدودیت زمانی برای انجام کارها، نبود اولویت ها و نبود گام های عملی، همه بیانگر ضعف طرح است که باید با تهیه ی یک جدول زمانی با مراحل مشخص در یک دوره زمانی بر طرف شود.

 

اتفاقات ناگوار پیش بینی نشده است

کار آفرین چنان در نظرات و ایده های خود غرق می شود که بسیاری چیزها را فراموش می کند. به عبارت د یگر، چنین کار آفرینی مشکلات آینده را نمی بیند، عیب ها و ضعف های برنامه و تغییرات برنامه و پیشامد های غیر مترقبه را نمی پذیرد. بهترین راه جلوگیری از چنین دامی فهرست کردن سوانح احتمالی که ممکن است به وجود آید و بیان راه ها یی که برای غلبه بر هر یک از مشکلات می توان ارایه نمود، می باشد.

 

طرح از منظر سرمایه گذاران بررسی نمی شود

پنج مرحله ای که در زیر ارایه شده اند، مراحلی است که سرمایه گذاران طرح را در مدت کوتاهی ( به هر مرحله کمتر از یک دقیقه وقت تخصیص داده می شود ) ارزیابی می کنند.

 

مرحله ا – خصوصیات پروژه ی اقتصادی و صنعت آن را مشخص می کنند.

مرحله ٢ – ساختار مالی برنامه را مشخص می کنند ( بدهی و سود ویژه مورد نیاز )

مرحله ۳- جدیدترین ترازنامه را می خوانند ( تا بتوانید قابلیت فروش، ارزش خالص و بدهی و سود ویژه را مشخص کنند )

مرحله ۴- توان و خصوصیات کار آ فرینان را می سنجند. ( بعضی اوقات ا ین مرحله از تمام مراحل

دیگر مهم تر است ).

مرحله ۵ – به دنبال یک پدیده ی منحصر به فرد در این پروژه ی اقتصادی می گردند. ( تا ببینند که چه چیزی متفاوت است. )

 

 

حال از این منظر کل برنامه را با حوصله ورق بزنید و به نمودارها، جداول، شکل ها و سایر اجزا نگاه کلی بیندازید.

این مراحل نشان می دهند که یک برنامه ی تجاری متوسط چگونه خوانده می شود. البته کمی غیرعادلانه به نظر می رسد که تمام تلاش و زحمات کارآفرین را تنها در پنج دقیقه مطالعه کنیم، اما به هر حال این روش بسیاری از سرمایه گذاران پروژه های اقتصادی است. سایر منابع مالی ممکن است وقت بیشتری صرف مطالعه ی برنامه کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که سرمایه گذاران پروژه های اقتصادی ممکن است تنها به نکات اصلی توجه کنند، بنابراین باید به نکاتی که سرمایه گذاران توجه بیشتری نشان می دهند، در برنامه تجاری توجه بیشتری نشان دهیم.

 

چرا بعضی از طرح های تجاری با شکست مواجه می شوند؟

به طور کلی در طرح تجاری ضعیف می توان عوامل زیر را پیدا کرد:

 • اهداف کارآفرین غیرمنطقی اند.
 • اهداف سنجش پذیر نیستند.
 • کارآفرین در مقابل فعالیت اقتصادی یا خانواده، تعهد کامل ندارد.
 • کارآفرین در فعالیت اقتصادی طرح ریزی شده، هیچ تجربه ای ندارد.
 • کارآفرین از خطرها و ضعفهای بالقوه فعالیت اقتصادی، هیچ درکی ندارد.
 • بازاری وجود ندارد که در آن مشتریان به کالا و خدمات عرضه شده نیاز داشته باشند.

 

در اینجا پیشنهاداتی که متخصصان در مورد پروژه های اقتصادی ارایه داده اند، آورده شده است. این راهنمایی ها برای کمک به تهیه برنامه تجاری موفق ارایه شده است. کارآفرینان باید این راهنمایی ها را به خوبی مطالعه کنند تا اهمیت اجزای مختلف برنامه ای را که تهیه می کنند دریابند.

· برنامه تجاری را تا حد امکان خلاصه کنید.

· برنامه را به سمت آینده جهت دهی کنید. اما اهداف را به طور کامل مشخص، شفاف و سنجش پذیر بنویسید.

· خطرات مهم را مشخص کنید. این بخش از این نظر اهمیت دارد که نشان می دهد کارآفرین می تواند خطرات احتمالی را حدس بزند و برای رفع آنها چاره اندیشی کند.
· نشان دهید که تیم کارآمدی دارید و تجربه ی لازم را دارا هستید و تمام انرژی و وقت خود را وقف آن نموده اید

· به یک موضوع یا گزینه توجه نشان دهید. و بیش از حد متنوع صحبت نکنید.

· با استفاده از دلیل و مدرک، قدرت بازاریابی محصول یا خدمت جدید خود را با مشخص کردن بازار ثابت کنید.

· برنامه را به صورت سوم شخص بنویسید.

· به نکات مورد علاقه ی خواننده توجه کنید.

 

صحبت پایانی

دوستای خوبم سری مقالات چگونه یک طرح تجاری برای کسب و کار بنویسیم به پایان رسید و امیدوارم این مقالات برای شما یاران همیشگی آترین وب مفید واقع شده باشد. این ۶ مقاله که به صورت سریالی در سایت آترین وب منتشر شد برگرفته از کتاب کارآفرینی مهندس سعیدی کیا می باشد. برای راه اندازی یک کسب و کار موفق باید یک طرح تجاری بنویسید باید یک برنامه ریزی مکتوب داشته باشید. در این مقالات به صورت حرفه ای به قضیه طرح تجاری پرداخته شد اما شاید برخی از قسمتها را نتوانید اجرا کنید و برای شما مورد نیاز نباشد. خلاصه این مقالات این بود که یک برنامه ریزی خوب داشته باشید تا کسب و کاری که می خواهید راه اندازی کنید احتمال موفقیتش افزایش یابد.

,,, atrinweb telegram

دیدگاه شما

جدیدترین دوره های آموزشی آنلاین